Kent är en grupp med lång historia, som har gjort många kända och omtyckta låtar. Men vissa av dem har av en eller annan anledning spelats särskilt mycket i radion, eller diskuterats ovanligt mycket.

En av de låtarna är ”La Belle Epoque” från Kents senaste album, Tigerdrottningen, som släpptes 2014. Låten är en slags kritisk granskning och summering av nutidens Sverige, som bland annat tar upp rasism, rädslan för terrorism, mörkret och regnet, självmord och glesbygd, mobbning, sms-lån, utbrändhet och snabbmat, för att nämna några av alla saker som nämns i låter. KentGavle2010

”La Belle Epoque” mottogs väl av både fans och kritiker, och albumet Tigerdrottningen sålde guld bara en månad efter att det släppts. I en recension av singeln beskrivs låten som ett monotont mässande, utan slagkraftig refräng, utan hook och utan alla de element som vanligtvis utgör en framgångsrik poplåt. Bakgrundmusiken beskrivs som ”stråkar som sågar sig fram”. Det låter med andra ord som om kritikern med nästa mening skulle såga ”La Belle Epoque”. Men det faktum att låten inte försöker smickra in sig genom att vara ”bra” menar kritikern gör ”La Belle Epoque” till en lysande singel. Han jämför till och med låtens tredje, melankoliska vers med Pet Shop Boys.

Många försök har också gjorts att tolka låtens ibland kryptiska text. Framförallt refrängen förbryllar, eftersom den kan tyckas lösryckt från verserna. Jocke Berg sjunger då ”Alla för alla, en för en – så börjar vi om igen”. De flesta förstår nog att det är en förvrängd version av musketörernas valspråk ”En för alla, alla för en”, men vad betyder det egentligen? En tolkning är att Kent med detta vill säga att den solidaritet som det ursprungliga valspråket står för har ersatts med egoism i dagens samhälle – en tanke lika melankolisk som melodin i ”La Belle Epoque”.

 
 
 
 
sportpress